เครื่องพิมพ์สติกเกอร์พร้อมติดอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์พร้อมติดอัตโนมัติ จะให้ผลพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง สามารถพิมพ์ได้ทั้ง Bar code, QR code โดยการทำงานของเครื่องนี้ จะพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ลงบนสติกเกอร์และติดไปที่ สินค้าบนถาดสินค้า (Pallets) โดยอัตโนมัติ

You've just added this product to the cart: