High Speed and Mediam Duty

  • เครื่องพิมพ์แบบรีดร้อน รุ่น 6530

    • เทคโนโลยี iAssure ทำหน้าที่ตรวจสอบผลพิมพ์ที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อลดความผิดพลาดจากผลพิมพ์
    • ไม่ใช้แรงดันจามลม เพื่อลดผลเสียจากความไม่เสถียรของแรงดัน และระอองน้ำที่อาจจะส่งผลเสียทำให้หัวพิมพ์มีปัญหา
    • หัวพิมพ์2ขนาด 53มิลลิเมตร และ 107มิลลิเมตร
    • ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 1000มิลลิเมตร/วินาที

You've just added this product to the cart: