เครื่องบรรจุภัณฑ์

  • เครื่องพิมพ์แบบรีดร้อน รุ่น 6330

    เครื่องพิมพ์แบบรีดร้อน รุ่น 6330

    เทคโนโลยี iAssure ทำหน้าที่ตรวจสอบผลพิมพ์ที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อลดความผิดพลาดจากผลพิมพ์

    • ไม่ใช้แรงดันจามลม เพื่อลดผลเสียจากความไม่เสถียรของแรงดัน และระอองน้ำที่อาจจะส่งผลเสียทำให้หัวพิมพ์มีปัญหา
    • หัวพิมพ์ขนาด53มิลลิเมตรและ32มิลลิเมตร มาพร้อมกับความเร็วในการพิมพ์สุงสุดที่ 750มิลลิเมตร/วินาที

You've just added this product to the cart: