เครื่องพิมพ์พร้อมแปะฉลาก

เครื่องพิมพ์ฉลาก
ระบบที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการพิมพ์และติดฉลากอัตโนมัติโดย Videojet

การพิมพ์และการติดฉลากอัตโนมัติ

  • การพิมพ์ด้วยระบบความร้อนคุณภาพสูงสำหรับบาร์โค้ดและข้อความที่มีความละเอียดสูง
  • เมนูการกำหนดค่าฉลากหลายรายการและการชดเชยเวลาเดินทางสำหรับการควบคุมตำแหน่งฉลาก
  • การออกแบบทางอุตสาหกรรมแบบจำเพาะเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานต่างๆ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่าน

    เสียงจากลูกค้า

    “ตั้งแต่เราใช้เครื่องพิมพ์ใหม่รุ่นนี้ ใช้งานได้ดีมาก ไม่เคยมีปัญหาต้องซ่อมเลยสักครั้ง”

    Tom Bosch, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในโรงงานเบียร์