ผลิตภัณฑ์พลาสติกแข็งขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแข็งขึ้นรูป

คุณลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูล ถ้วยชามพลาสติก ขวดวิตามิน ขวดยาสระผม และผลิตภัณฑ์พลาสติกแข็งขึ้นรูปอื่นๆ
บริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) มีเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมให้ท่านสามารถทดลองใช้งานได้

เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมพลาสติก มีความหลากหลาย ทั้ง รูปร่าง ขนาด และพื้นผิว ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์วันที่ ที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
ทางบริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) ข้อเสนอ เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ประเภทนี้ ได้แก่